Dakilang Katapatan - Papuri Singers (With Lyrics) | need_to_breathe | Channify

Coming Up Next

Add More Videos To your Channel

DAKILANG KATAPATAN Papuri Singers Sadyang kay buti ng ating Panginoon Nagtatapat sa habang panahon Maging sa kabila ng ating pagkukulang Biyaya Niya'y patuloy na laan Katulad ng pagsikat ng gintong araw Patuloy Siyang nagbibigay tanglaw Kaya sa puso ko't damdamin Katapatan Niya'y aking pupurihin KORO: Dakila ka oh Dios tapat Ka ngang tunay Magmula pa sa ugat ng aming lahi Mundo'y magunaw man Maaasahan Kang lagi Maging hanggang wakas nitong buhay Kaya o Dios Ika'y aking pupurihin Sa buong mundo'y aking aawitin Dakila ang Iyong katapatan Pag-ibig Mo'y walang hanggan TULAY: Dakila ka o Dios sa habang panahon Katapatan Mo'y matibay na sandigan Sa bawat pighati tagumpay man ay naroon Daluyan ng pag-asa kung Kailanga'y hinahon Pag-ibig Mong alay sa'kin Noon hanggang ngayon Dakila ka O Dios! Link CHORDS: http://www.papurisongs.com/2011/03/dakilang-katapatan-lyrics.html