CHÀO BÌNH MINH 06/03/2021 Chương trình lược tin đầu ngày trên Hồn Việt TV và Little Saigon Radio 🎥 easy talk | Channify

Add More Videos To your Channel

Dân Chủ đạt thoả thuận trợ cấp thất nghiệp, chấm dứt đình trệ cứu trợ $1,9 nghìn tỉ . Dân chủ đạt thoả thuận trợ cấp thất nghiệp, chấm dứt đình trệ cứu trợ $1,9 nghìn tỉ Đăng ký theo dõi kênh để cập nhật chương trình mới nhất của Hồn Việt TV tại đây: http://bit.ly/2HVfdhX​ #Honvietv​ #ChaoBinhMinh​ #News​

More from Channel easy talk...