CẤU TRÚC 1/111 - IT'S TIME - Cấu trúc văn nói tiếng Anh - Thắng Phạm 🎥 easy talk | Channify

Add More Videos To your Channel

CẤU TRÚC 1/111 - IT'S TIME - Cấu trúc văn nói tiếng Anh - Thắng Phạm Có cấu trúc bắt đầu câu sẽ bắt đầu một câu nói đúng văn phong bản xứ. Học 1 cấu trúc nhưng có thể phát triển ra hàng chục câu nói khác nhau một cách dễ dàng. LANG KINGDOM - HỌC TIẾNG ANH ONLINE SẴN SÀNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH TRONG MỌI NGỮ CẢNH Tải app Lang Kingdom tại: iPhone & iPad: http://tiny.cc/nc10rz Android: https://bit.ly/2JzHs8p

More from Channel easy talk...