tiếng Anh [Ⅰ -1]Các mẫu hội thoại chính về cuộc sống hằng ngày. / 400 🎥 easy talk | Channify

Add More Videos To your Channel

#Anh #tiếngAnh #HọctiếngAnh tiếng Anh [Ⅰ -1]Các mẫu hội thoại chính về cuộc sống hằng ngày. / 400 câu ngắn gọn và dễ dàng. Theo dõi chúng tôi khi xem video và nghe âm thanh! Xin chào. Bạn sẽ ghi nhớ một cách vô thức! Bằng cách nghe người bản xứ lặp lại nhiều lần bạn sẽ ghi nhớ các câu đã học trong một thời gian dài. Theo dõi chúng tôi khi xem video và nghe âm thanh! Chúng tôi đã chọn một loạt các câu được người bản xứ sử dụng thường xuyên nhất Chúng tôi sẽ liên tục tạo ra các bài mới cho phép người dùng học ngôn ngữ mới nhanh hơn và dễ dàng hơn Đọc theo các câu và trau dồi kỹ năng ngôn ngữ của bạn! Cảm ơn. [Chi tiết] = Việt nam World Language School = https://www.youtube.com/channel/UCarCTW2MPv6FVHag8XurFLA [Detail] Pronunciation from a native. Female & Male voice. [Ⅰ] : F- F-- F- M- M- [Ⅱ] : F- F- M- M- [Ⅲ] : F- F-- F- F- [Ⅳ] : F- F- F-

More from Channel easy talk...