THU HOẠCH BABA CON 🎥 Science Technology | Channify

Add More Videos To your Channel

Sau khi lấy trứng ở các ổ đẻ, trứng baba được cho vào thùng nhựa mỗi thùng khoảng 1.000 trứng, đổ cát lên trên trứng 3-4cm . Vài ba ngày nên phun sương lên trên cát để tạo độ ẩm . Trong phòng ấp nên để một đồng hồ đo nhiệt và độ ẩm để theo dỏi. sau 42-45 ngày baba sẽ nở. Đây là vụ thu hoạch baba con đầu năm, mỗi ngày thu hoạch vài ba ngàn con giống, đến lúc baba đẻ rộ, phòng ấp trứng có thể cho năm bẩy ngàn con mỗi ngày .....

More from Channel Science Technology...